Waarom dit blog?

Wel, omdat

waarden verwoorden meer vergt dan droge letter,
anekdotische verhalen voor zich spreken,
de waarde van woorden in de spaties schuilt

Daarom en ook weer niet, schrijf en lees ik op deze stek (voor) wat me bezighoudt.
Zet er u bij en laat het zinderen

Gegronde groet,

© Fiducia Caro